Varför Malma Logistik?

Historik

Malma Logistik har startats för att vara med och skapa framtidens logistikföretag. Ägarna har under många år byggt upp ett stort kontaktnät med bland annat företagsledare och ägare till mindre och medelstora privatägda bolag och inte minst inom transportnäringen.

Sedan flera år tillbaka har transport- och logistikbranschen i Sverige har haft en god tillväxt. Det beror inte minst på en växande efterfrågan på logistik i samband med en kraftig ökning av e-handeln. Den största utmaningen utgörs av allt striktare miljökrav, vilket innebär att bolag med en modern fordonspark och kapacitet att möta nya krav har goda förutsättningar till god ekonomisk tillväxt.

Affärsidé och vision

Malma Logistik bildades i syfte att möjliggöra strukturaffärer inom åkeri- och logistikbranschen. Målsättningen är att inom ett år omsätta mer än 100 MSEK och växa till 300 MSEK inom två år genom förvärv och organisk tillväxt.

Lönsamhet, ökad efterfrågan och höga leverans- krav präglar logistikbranschen. Lösningen är ofta en organisk tillväxt – en tuff utmaning för mindre åkerier utan erfarenhet av förvärv och organisationsutveckling. Malma Logistik erbjuder en lösning med kunskap om såväl logistikbranschen som gedigen erfarenhet av att bygga upp lönsamma koncerner genom strategiska förvärv.

Tillväxt

Företagets livscykel och organsiationsutveckling, som ska hanteras med ett växande företag med bibehållen lönsamhet.

Målet är att ge en 5% direktavkastning till alla delägare i bolaget. Detta ska uppnås genom att förvärva bolag som kan växa organiskt med stöd av stora kundavtal.

Bolag som kan vara aktuella för förvärv ska ha minst 5 års historik . Under förvärvsprocessen ges befintliga ägare möjlighet att behålla en andel i syfte att synlig göra ”uppsidan” och bibehålla bolagens stabilitet.

-